+48 609 440 143

Oferta

 • Są to trzy do pięciu spotkań o charakterze diagnostycznym. Trwają 50 minut i odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. Zgłaszając się na nie, uzyskasz informację, czy psychoterapeuta jest w stanie Ci pomóc. Dowiesz się również, jak przebiega proces leczenia, możesz dopytać o kwalifikacje specjalisty.
 • Psychoterapeuta zbiera informacje dotyczące zgłaszanych trudności i określonych obszarów funkcjonowania w formie wywiadu – pracuję w oparciu o wywiad strukturalny. Na początku konieczne jest rozpoznanie problemu; stawiana jest wówczas wstępna diagnoza psychologiczna, która umożliwia rozpoczęcie terapii.
 • Po konsultacji psychoterapeuta zaproponuje najodpowiedniejszą dla Ciebie formę leczenia (intensywną psychoterapię indywidualną, terapię wspierającą, konsultację psychiatryczną i inne). Może zdarzyć się tak, że pomoc ograniczy się do jednej lub kilku sesji konsultacyjnych – najczęściej dotyczy to wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Po omówieniu warunków terapii pacjent i psychoterapeuta wspólnie podejmują decyzję o dalszej współpracy.
 • Psychoterapia psychodynamiczna jest metodą leczenia powstałą na bazie psychiatrii oraz uznanych koncepcji psychoanalitycznych.
 • Istnieje wiele teorii w obrębie nurtu psychodynamicznego, dlatego terapeuta ma możliwość wybrania odpowiedniej metody pracy do problematyki pacjenta.
 • Punktem wyjścia do leczenia jest założenie, że na ludzkie życie; jego zachowanie, decyzje, pragnienia mają wpływ nieuświadomione mechanizmy, które można dostrzec w objawach nerwicowych, snach, przejęzyczeniach, nieuświadomionych sposobach tworzenia relacji z ludźmi, również z terapeutą.
 • W psychoterapii psychodynamicznej relacja z psychoterapeutą jest kluczowa. Terapeuta analizuje uczucia, postawy, oczekiwania, które pacjent kieruje do niego oraz do innych ważnych osób.
 • Pacjent jest proszony o to, aby swobodnie dzielił się z terapeutą swoimi skojarzeniami, uczuciami i myślami.
 • Terapeuta łącząc treści usłyszane od pacjenta, z faktami z jego historii oraz własnymi odczuciami z relacji tworzy hipotezy na temat funkcjonowania psychicznego pacjenta.
 • Nowe rozumienie siebie, swoich trudności, sposobów wchodzenia w relacje interpersonalne pozwala pacjentowi na wprowadzanie korzystnych dla siebie zmian.
 • Trwałe zmiany sposobu myślenia, przeżywania czy zachowania, będącego wynikiem doświadczeń z wielu lat życia wymagają czasu, dlatego psychoterapia psychodynamiczna ma zazwyczaj charakter długoterminowy.

W swojej pracy najczęściej wykorzystuję metodę TFP (Transference-Focused Psychotherapy) Otto Kernberga lub opieram się o inne teorie psychodynamiczne, np.: teorię popędów, teorię relacji z obiektem – w zależności od potrzeb i problematyki pacjenta.

Moja oferta adresowana jest do szerokiego grona osób doświadczających trudności psychologicznych:

 • zaburzeń lękowych (stany lękowe, fobie, napady paniki)
 • objawów nerwicowych (kompulsje, natrętne myśli, objawy hipochondryczne),
 • zaburzeń psychosomatycznych (np. migrenowe bóle głowy, ucisk w klatce piersiowej, dolegliwości ze strony
 • układu pokarmowego, problemy skórne),
 • problemów seksualnych,
 • zaburzeń depresyjnych, obniżenia nastroju,
 • zaburzeń jedzenia,
 • zaburzeń osobowości.

Pracuję również z osobami doświadczającymi problemów z poczuciem własnej wartości, doświadczają braku satysfakcji z życia, trudności w utrzymaniu relacji, trudności w relacjach partnerskich, przedłużającej się żałoby. Psychoterapia indywidualna odbywa się najczęściej dwa razy w tygodniu, czasami raz w tygodniu. Sesja trwa 45-50 minut. W przypadku sesji dwa razy w tygodniu istnieje możliwość negocjacji stawki.

Dorastający ludzie doświadczają wielu trudnych emocji. Kryzys w tym okresie życia jest czymś naturalnym. Czasami jednak, przytłaczające uczucia, poczucie wewnętrznego chaosu, poczucie zagubienia są tak intensywne, że skorzystanie z profesjonalnej pomocy staje się koniecznością.

Moja oferta jest adresowana do osób doświadczających następujących trudności:

 • zaburzeń nerwicowych (fobii, lęków szkolnych, separacyjnych, natręctw, napadów paniki),
 • zaburzeń psychosomatycznych (migren, dolegliwości ze strony układu pokarmowego),
 • depresji,
 • zaburzeń emocjonalno-społecznych (nuda, chwiejność emocjonalna, negatywizm, wahania poczuciu własnej wartości, agresja, impulsywność, wycofanie i nieśmiałość),
 • zaburzeń jedzenia,
 • kryzysów związanych z sytuacją życiową (przeprowadzka, zmiana szkoły, rozwód rodziców, zawód miłosny).

Przebieg leczenia Psychoterapię poprzedzają trzy lub cztery spotkania konsultacyjno-diagnostyczne. Jeśli podjęcie leczenia jest decyzją samego niedorosłego pacjenta, na pierwszą wizytę przychodzi z rodzicami. Jeśli nie, pierwsze spotkanie odbywam tylko z rodzicami.  Na kolejne wizyty konsultacyjne pacjent przychodzi samodzielnie. Po etapie konsultacji z adolescentem, rodzice są ponownie zapraszani na sesję, razem z pacjentem. Decyzja o psychoterapii należy do pacjenta, rodziców oraz terapeuty.

Przebieg terapii Po uzgodnieniu ogólnych warunków – częstotliwości i czasu trwania sesji, zasad dotyczących odpłatności, nieobecności oraz przebiegu terapii – zawierany jest tzw. kontrakt terapeutyczny z pacjentem i jego rodzicami. Sesje odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu i trwają 45 -50 minut.

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (nr 107), zapraszam więc osoby starające się o certyfikat w ramach tej struktury, do zrealizowania własnego doświadczenia terapeutycznego podczas psychoterapii indywidualnej.

 • Dla szkolących się psychoterapeutów psychoterapia własna jest warunkiem do uzyskania certyfikatu psychoterapeutycznego oraz okazją do uzyskania większego wglądu w swoje życie psychiczne.
 • Wymogiem każdego rekomendowanego przez uznane towarzystwa kursu psychoterapii, jest przejście własnego doświadczenia terapeutycznego. sychoterapia indywidualna, może być alternatywą lub uzupełnieniem, do zajęć typu self-experience , proponowanych w strukturze szkoły psychoterapeutycznej w formie grupowej.
 • Psychoterapia własna jest również formą doskonalenia warsztatu pracy psychoterapeuty – zyskiwaniem większej świadomości nieświadomych mechanizmów kierujących naszym zachowaniem, wpływających na podejmowane decyzje, własnych wzorców wchodzenia w relacje interpersonalne.

Długość sesji to 45-50 minut. W przypadku sesji dwa razy w tygodniu istnieje możliwość negocjacji stawki.

Krakowskie Centrum Psychodynamiczne akceptuje 10 godzin superwizyjnych zrealizowanych ze mną w ramach warunków ukończenia czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej.

W niektórych przypadkach istnieje możliwość diagnostyki osobowości za pomocą narzędzi t.j.: MMPI-II, SCID-5-PD. W tej sprawie proszę o kontakt telefoniczny.

Chcesz umówić się na konsultacje psychologiczne?

Kim jestem?

KWALIFIKACJE

 

 • Jestem psychologiem – absolwentką psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (nr certyfikatu 107).U kończyłam czteroletnie całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
 • Jestem specjalistką psychologiem klinicznym. Kurs specjalizacyjny zrealizowałam w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – podspecjalność psychologia kliniczna zaburzeń psychicznych.
 • Swoje kwalifikacje podnoszę uczestnicząc w profesjonalnych szkoleniach z zakresu psychoterapii dorosłych i dzieci, w ostatnim czasie ukończyłam m.in. szkolenie „Setting w pudełku, czyli o psychoterapii psychodynamicznej dzieci” w ośrodku Mały Książę oraz Zasady szkolenia i interpretacji MMPI-II w Academii Psyche. Biorę również udział w konferencjach, superwizjach pracy terapeutycznej u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, również Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.
 • Współpracuję z mgr Anną Adamiec-Filozof, psychologiem, psychoterapeutą psychodynamicznym: numer telefonu 668 498 006.
 • W pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyki Psychoterapeuty.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • Obecnie pracuję w Niepublicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Poradni Ochrony Zdrowia psychicznego w Rudzie Śląskiej jako psycholog i psychoterapeuta.
 • Jako psycholog pracuję od 2004 roku, jako psychoterapeutka od 2008 roku – współpracowałam z ośrodkiem Diada w Gliwicach, NZOZ Feniks w Zabrzu – w ramach Oddziału Leczenia Nerwic oraz Poradni Zdrowia Psychicznego prowadziłam psychoterapię indywidualną i grupową dorosłych.
 • Przez kilkanaście lat byłam psychologiem w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach – zajmowałam się diagnozą i terapią dzieci.
 • Doświadczenie zawodowe zdobywałam także w:
  • Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach,
  • Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu,
  • Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Szpitala Miejskiego w Czeladzi.
 • Odbyłam liczne staże kliniczne, między innymi w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie na Oddziałach:
  • Dziennym Leczenia Zaburzeń Emocji i Nastroju,
  • Klinicznym Neurologii,
  • Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych w Zakładzie Psychoterapii,
  • Dziennym Psychogeriatrycznym, Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej.
 • a także w:
  • Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie na Oddziale Psychiatrii Sądowej,
  • Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym na Oddziale Psychiatrii Dzieci w Krakowie,
  • Krakowskim Ośrodku Rehabilitacji Wieku Rozwojowego,
  • Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka” w Gliwicach.

Cennik

Istnieje możliwość negocjacji ceny, przede wszystkim przy sesjach dwa razy w tygodniu.

 

Poczytaj

Czy można odmienić swój los?

Czy można odmienić swój los?

Wydaje się, że zmiana w wieku dojrzałym, w dorosłości jest, łagodnie mówiąc, trudna – komórki nerwowe giną, słabo się regenerują, nowe się nie pojawiają. Różne teorie psychologiczne głoszą, że im więcej złego cię w życiu spotkało, tym większa szansa, że to powtórzysz...

Czy nerwica histeryczna to wymysł?

Czy nerwica histeryczna to wymysł?

Już ponad sto lat temu zauważano, że procesy psychiczne mogą w znacznym stopniu zakłócić funkcjonowanie fizyczne człowieka.

Wybierasz psychoterapeutę? Przeczytaj!

Wybierasz psychoterapeutę? Przeczytaj!

Wybierasz psychoterapeutę? Przeczytaj! Motywy podjęcia psychoterapii są różne: zalecenie lekarza, przeżywane cierpienie, sugestia bliskiej osoby i wiele innych. Czasami wybór wydaje się prosty - ktoś poleca nam swojego psychoterapeutę, bardzo sobie chwali kontakt z...

Kontakt

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku, do godziny 19.00.
+48 609 440 143
Wizyty po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 

Psychoterapia Psychodynamiczna
Kinga Szymaszek

ul. Lotników 83
44-100 Gliwice

Numer konta: 08 1140 2004 0000 3102 7826 6980