+48 609 440 143

Oferta

 • Są to trzy do pięciu spotkań o charakterze diagnostycznym. Trwają 50 minut i odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. Zgłaszając się na nie, uzyskasz informację, czy psychoterapeuta jest w stanie Ci pomóc. Dowiesz się również, jak przebiega proces leczenia, możesz dopytać o kwalifikacje specjalisty.
 • Psychoterapeuta zbiera informacje dotyczące zgłaszanych trudności i określonych obszarów funkcjonowania w formie wywiadu – pracuję w oparciu o wywiad strukturalny. Na początku konieczne jest rozpoznanie problemu; stawiana jest wówczas wstępna diagnoza psychologiczna, która umożliwia rozpoczęcie terapii.
 • Po konsultacji psychoterapeuta zaproponuje najodpowiedniejszą dla Ciebie formę leczenia (intensywną psychoterapię indywidualną, terapię wspierającą, konsultację psychiatryczną i inne). Może zdarzyć się tak, że pomoc ograniczy się do jednej lub kilku sesji konsultacyjnych – najczęściej dotyczy to wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Po omówieniu warunków terapii pacjent i psychoterapeuta wspólnie podejmują decyzję o dalszej współpracy.
 • Psychoterapia psychodynamiczna jest metodą leczenia powstałą na bazie psychiatrii oraz uznanych koncepcji psychoanalitycznych.
 • Istnieje wiele teorii w obrębie nurtu psychodynamicznego, dlatego terapeuta ma możliwość wybrania odpowiedniej metody pracy do problematyki pacjenta.
 • Punktem wyjścia do leczenia jest założenie, że na ludzkie życie; jego zachowanie, decyzje, pragnienia mają wpływ nieuświadomione mechanizmy, które można dostrzec w objawach nerwicowych, snach, przejęzyczeniach, nieuświadomionych sposobach tworzenia relacji z ludźmi, również z terapeutą.
 • W psychoterapii psychodynamicznej relacja z psychoterapeutą jest kluczowa. Terapeuta analizuje uczucia, postawy, oczekiwania, które pacjent kieruje do niego oraz do innych ważnych osób.
 • Pacjent jest proszony o to, aby swobodnie dzielił się z terapeutą swoimi skojarzeniami, uczuciami i myślami.
 • Terapeuta łącząc treści usłyszane od pacjenta, z faktami z jego historii oraz własnymi odczuciami z relacji tworzy hipotezy na temat funkcjonowania psychicznego pacjenta.
 • Nowe rozumienie siebie, swoich trudności, sposobów wchodzenia w relacje interpersonalne pozwala pacjentowi na wprowadzanie korzystnych dla siebie zmian.
 • Trwałe zmiany sposobu myślenia, przeżywania czy zachowania, będącego wynikiem doświadczeń z wielu lat życia wymagają czasu, dlatego psychoterapia psychodynamiczna ma zazwyczaj charakter długoterminowy.

W swojej pracy najczęściej wykorzystuję metodę TFP (Transference-Focused Psychotherapy) Otto Kernberga lub opieram się o inne teorie psychodynamiczne, np.: teorię popędów, teorię relacji z obiektem – w zależności od potrzeb i problematyki pacjenta.

Moja oferta adresowana jest do szerokiego grona osób doświadczających trudności psychologicznych:

 • zaburzeń lękowych (stany lękowe, fobie, napady paniki)
 • objawów nerwicowych (kompulsje, natrętne myśli, objawy hipochondryczne),
 • zaburzeń psychosomatycznych (np. migrenowe bóle głowy, ucisk w klatce piersiowej, dolegliwości ze strony
 • układu pokarmowego, problemy skórne),
 • problemów seksualnych,
 • zaburzeń depresyjnych, obniżenia nastroju,
 • zaburzeń jedzenia,
 • zaburzeń osobowości.

Pracuję również z osobami doświadczającymi problemów z poczuciem własnej wartości, doświadczają braku satysfakcji z życia, trudności w utrzymaniu relacji, trudności w relacjach partnerskich, przedłużającej się żałoby. Psychoterapia indywidualna odbywa się najczęściej dwa razy w tygodniu, czasami raz w tygodniu. Sesja trwa 45-50 minut. W przypadku sesji dwa razy w tygodniu istnieje możliwość negocjacji stawki.

Dorastający ludzie doświadczają wielu trudnych emocji. Kryzys w tym okresie życia jest czymś naturalnym. Czasami jednak, przytłaczające uczucia, poczucie wewnętrznego chaosu, poczucie zagubienia są tak intensywne, że skorzystanie z profesjonalnej pomocy staje się koniecznością.

Moja oferta jest adresowana do osób doświadczających następujących trudności:

 • zaburzeń nerwicowych (fobii, lęków szkolnych, separacyjnych, natręctw, napadów paniki),
 • zaburzeń psychosomatycznych (migren, dolegliwości ze strony układu pokarmowego),
 • depresji,
 • zaburzeń emocjonalno-społecznych (nuda, chwiejność emocjonalna, negatywizm, wahania poczuciu własnej wartości, agresja, impulsywność, wycofanie i nieśmiałość),
 • zaburzeń jedzenia,
 • kryzysów związanych z sytuacją życiową (przeprowadzka, zmiana szkoły, rozwód rodziców, zawód miłosny).

Przebieg leczenia Psychoterapię poprzedzają trzy lub cztery spotkania konsultacyjno-diagnostyczne. Jeśli podjęcie leczenia jest decyzją samego niedorosłego pacjenta, na pierwszą wizytę przychodzi z rodzicami. Jeśli nie, pierwsze spotkanie odbywam tylko z rodzicami.  Na kolejne wizyty konsultacyjne pacjent przychodzi samodzielnie. Po etapie konsultacji z adolescentem, rodzice są ponownie zapraszani na sesję, razem z pacjentem. Decyzja o psychoterapii należy do pacjenta, rodziców oraz terapeuty.

Przebieg terapii Po uzgodnieniu ogólnych warunków – częstotliwości i czasu trwania sesji, zasad dotyczących odpłatności, nieobecności oraz przebiegu terapii – zawierany jest tzw. kontrakt terapeutyczny z pacjentem i jego rodzicami. Sesje odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu i trwają 45 -50 minut.

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (nr 107), zapraszam więc osoby starające się o certyfikat w ramach tej struktury, do zrealizowania własnego doświadczenia terapeutycznego podczas psychoterapii indywidualnej.

 • Dla szkolących się psychoterapeutów psychoterapia własna jest warunkiem do uzyskania certyfikatu psychoterapeutycznego oraz okazją do uzyskania większego wglądu w swoje życie psychiczne.
 • Wymogiem każdego rekomendowanego przez uznane towarzystwa kursu psychoterapii, jest przejście własnego doświadczenia terapeutycznego. sychoterapia indywidualna, może być alternatywą lub uzupełnieniem, do zajęć typu self-experience , proponowanych w strukturze szkoły psychoterapeutycznej w formie grupowej.
 • Psychoterapia własna jest również formą doskonalenia warsztatu pracy psychoterapeuty – zyskiwaniem większej świadomości nieświadomych mechanizmów kierujących naszym zachowaniem, wpływających na podejmowane decyzje, własnych wzorców wchodzenia w relacje interpersonalne.

Długość sesji to 45-50 minut. W przypadku sesji dwa razy w tygodniu istnieje możliwość negocjacji stawki.

Krakowskie Centrum Psychodynamiczne akceptuje 10 godzin superwizyjnych zrealizowanych ze mną w ramach warunków ukończenia czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej.

W niektórych przypadkach istnieje możliwość diagnostyki osobowości za pomocą narzędzi t.j.: MMPI-II, SCID-5-PD. W tej sprawie proszę o kontakt telefoniczny.

Chcesz umówić się na konsultacje psychologiczne?

Kim jestem?

KWALIFIKACJE

 

 • Jestem psychologiem – absolwentką psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, certyfikowanym psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (nr certyfikatu 107).U kończyłam czteroletnie całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
 • Jestem specjalistką psychologiem klinicznym. Kurs specjalizacyjny zrealizowałam w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – podspecjalność psychologia kliniczna zaburzeń psychicznych.
 • Swoje kwalifikacje podnoszę uczestnicząc w profesjonalnych szkoleniach z zakresu psychoterapii dorosłych i dzieci, w ostatnim czasie ukończyłam m.in. szkolenie „Setting w pudełku, czyli o psychoterapii psychodynamicznej dzieci” w ośrodku Mały Książę oraz Zasady szkolenia i interpretacji MMPI-II w Academii Psyche. Biorę również udział w konferencjach, superwizjach pracy terapeutycznej u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, również Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.
 • Współpracuję z mgr Anną Adamiec-Filozof, psychologiem, psychoterapeutą psychodynamicznym: numer telefonu 668 498 006.
 • W pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyki Psychoterapeuty.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • Obecnie pracuję w Niepublicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Poradni Ochrony Zdrowia psychicznego w Rudzie Śląskiej jako psycholog i psychoterapeuta.
 • Jako psycholog pracuję od 2004 roku, jako psychoterapeutka od 2008 roku – współpracowałam z ośrodkiem Diada w Gliwicach, NZOZ Feniks w Zabrzu – w ramach Oddziału Leczenia Nerwic oraz Poradni Zdrowia Psychicznego prowadziłam psychoterapię indywidualną i grupową dorosłych.
 • Przez kilkanaście lat byłam psychologiem w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach – zajmowałam się diagnozą i terapią dzieci.
 • Doświadczenie zawodowe zdobywałam także w:
  • Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach,
  • Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu,
  • Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Szpitala Miejskiego w Czeladzi.
 • Odbyłam liczne staże kliniczne, między innymi w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie na Oddziałach:
  • Dziennym Leczenia Zaburzeń Emocji i Nastroju,
  • Klinicznym Neurologii,
  • Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych w Zakładzie Psychoterapii,
  • Dziennym Psychogeriatrycznym, Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej.
 • a także w:
  • Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie na Oddziale Psychiatrii Sądowej,
  • Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym na Oddziale Psychiatrii Dzieci w Krakowie,
  • Krakowskim Ośrodku Rehabilitacji Wieku Rozwojowego,
  • Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka” w Gliwicach.

Cennik

Poczytaj

Czy psychoterapia psychodynamiczna jest dla Ciebie?

Czy psychoterapia psychodynamiczna jest dla Ciebie?

Pacjenci, co zrozumiałe, często zastanawiają się, jaka metoda leczenia będzie dla nich najlepsza. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy będzie to psychoterapia psychodynamiczna, poczytaj. Psychoterapia psychodynamiczna jest metodą leczenia powstałą na bazie...

Czy psychoterapia jest skuteczna?

Czy psychoterapia jest skuteczna?

Zarówno pacjenci jak i terapeuci, często zastanawiają się nad skutecznością psychoterapii. Psychoterapia jest formą leczenia, która przypomina zwykłą rozmowę, a jednak jej celem jest szeroko rozumiana zmiana. Są osoby podważające skuteczność psychoterapii, jednak w...

Kontakt

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku, do godziny 19.00.
+48 609 440 143
Wizyty po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
Psychoterapia Psychodynamiczna
Kinga Szymaszek

ul. Lotników 83
44-100 Gliwice