+48 609 440 143

Pacjenci, co zrozumiałe, często zastanawiają się, jaka metoda leczenia będzie dla nich najlepsza. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy będzie to psychoterapia psychodynamiczna, poczytaj.

 • Psychoterapia psychodynamiczna jest metodą leczenia powstałą na bazie psychiatrii oraz uznanych koncepcji psychoanalitycznych.
 • Istnieje wiele teorii w obrębie nurtu psychodynamicznego, dlatego terapeuta ma możliwość wybrania odpowiedniej metody pracy do problematyki pacjenta.
 • Punktem wyjścia do leczenia jest założenie, że na ludzkie życie; jego zachowanie, decyzje, pragnienia mają wpływ nieuświadomione mechanizmy, które można dostrzec w objawach nerwicowych, snach, przejęzyczeniach, nieuświadomionych sposobach tworzenia relacji z ludźmi, również z terapeutą.
 • W psychoterapii psychodynamicznej relacja z psychoterapeutą jest kluczowa. Terapeuta analizuje uczucia, postawy, oczekiwania, które pacjent kieruje do niego oraz do innych ważnych osób.
 • Pacjent jest proszony o to, aby swobodnie dzielił się z terapeutą swoimi skojarzeniami, uczuciami i myślami.
 • Terapeuta łącząc treści usłyszane od pacjenta, z faktami z jego historii oraz własnymi odczuciami z relacji tworzy hipotezy na temat funkcjonowania psychicznego pacjenta.
 • Nowe rozumienie siebie, swoich trudności, sposobów wchodzenia w relacje interpersonalne pozwala pacjentowi na wprowadzanie korzystnych dla siebie zmian.
 • Trwałe zmiany sposobu myślenia, przeżywania czy zachowania, będącego wynikiem doświadczeń z wielu lat życia wymagają czasu, dlatego psychoterapia psychodynamiczna ma zazwyczaj charakter długoterminowy.
 • Sesje terapeutyczne odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu i trwają 45-50 minut.
 • Terapeuta wybiera formę psychoterapii – ekspresywną lub podtrzymującą, w zależności od problematyki pacjenta. Forma ekspresywna oparta jest na pogłębionej analizie nieświadomości pacjenta. Forma podtrzymująca polega na poradnictwie i psychoedukacji. Terapeuta nie dąży do zmiany osobowości pacjenta, aktywnie zachęca go do rozmowy. Praca terapeutyczna koncentruje się na redukcji objawów oraz adaptacji do sytuacji życiowej pacjenta.

Kto skorzysta na leczeniu w formie psychoterapii psychodynamicznej? Praktycznie wszyscy, którzy potrzebują leczenia metodami psychologicznymi. Jest to adekwatna metoda leczenia osób z szerokim spektrum zaburzeń, na przykład:

 • zaburzeń lękowych – stany lękowe, napady paniki, fobie oraz zaburzeń lub objawów o podłożu nerwicowym – natrętne myśli, kompulsje, objawy hipochondryczne,
 • problemów seksualnych – szeroko rozumianego braku satysfakcji w kontaktach intymnych,
 • zaburzeń nastroju – depresyjnych i innych
 • dolegliwości psychosomatycznych – bóle głowy, brzucha, kłucie w klatce piersiowej itp.,
 • zaburzeń osobowości
 • zaburzeń odżywiania – objadanie się, anoreksja.

Jest to również odpowiednia metoda dla osób przeżywających cierpienie, doświadczających w codziennym funkcjonowaniu:

 • problemów ze snem – trudności z zasypianiem, budzenie się wczesne lub w nocy,
 • trudności w tworzeniu i utrzymaniu stabilnych, zadawalających relacji z innymi,
 • trudności w relacjach z bliskimi,
 • nieadekwatnej samooceny,
 • braku satysfakcji z życia.

Jeśli doświadczasz podobnych, do opisanych wyżej trudności, psychoterapia psychodynamiczna to metoda leczenia dla Ciebie.