+48 609 440 143

Zarówno pacjenci jak i terapeuci, często zastanawiają się nad skutecznością psychoterapii. Psychoterapia jest formą leczenia, która przypomina zwykłą rozmowę, a jednak jej celem jest szeroko rozumiana zmiana. Są osoby podważające skuteczność psychoterapii, jednak w świetle obecnego stanu wiedzy na temat funkcjonowania mózgu podważanie skuteczności psychoterapii jest bezzasadna.

Dzięki badaniom Erica Richarda Kandela amerykańskiego neurobiologa, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny z roku 2000 wiemy, że psychoterapia jest metodą mającą bardzo solidne oparcie w teorii medycznej – neuronauce. Wcześniejsze poglądy o małej zmienności mózgu w wieku dorosłym okazały się błędne – neurobiolodzy odkryli, że mózg zachowuje swoją plastyczność również w wieku dorosłym, jedynie intensywność tych procesów jest nieco mniejsza niż w okresie młodzieńczym.

Dzięki odkryciom neuronauki, potwierdzono występowanie zjawisk, które wcześniej opisywali psychoanalitycy: istnienie podświadomości, znaczenie doświadczeń wczesnodziecięcych, znaczenie relacji terapeutycznej w procesie leczenia.

Potwierdzono, że wszystkie szkoły psychoterapeutyczne mające jasne osadzenie w teorii dają szansę na skuteczne leczenie pacjenta, różnią się jednak swoją skutecznością i długoterminową efektywnością. Psychoterapia psychodynamiczna oraz psychoanaliza są jedynymi metodami skutecznego, długoterminowego leczenia, którego celem może być trwała modyfikacja dysfunkcjonalnych wzorców osobowościowych.

Psychoterapia psychodynamiczna w odróżnieniu od innych metod terapii pozwala na leczenie szerokiego obszaru zaburzeń. Jest bardzo skuteczna w leczeniu zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, nerwicowych, depresyjnych oraz innych złożonych zaburzeń emocjonalnych. Pozwala nie tylko na redukcję objawów, ale także na zmiany w zakresie funkcjonowania społecznego i interpersonalnego (badania Shedlera z 2010 roku).
Istnieją również polskie badania pozwalające na potwierdzenie skuteczności psychoterapii psychodynamicznej. Przeprowadził je Lech Kalita. Pisał też o trudnościach metodologicznych w badaniu skuteczności psychoterapii. Osoby zainteresowane mogą się z nimi zapoznać pod linkiem: http://ptpp.pl/wp-content/uploads/2014/05/kalita-skutecznosc.pdf

Inne źródła:
https://www.kcp.com.pl/skutecznosc/
http://relatio.pl/menu-glowne/psychoterapia/psychoterapia-osadzenie-w-neuronauce/

Podsumowanie:

  • Skuteczność psychoterapii psychodynamicznej jest udowodniona naukowo.
  • Istnienie zjawisk opisywanych wcześniej przez psychoanalityków (np. podświadomości) zostało potwierdzone przez neurobiologów.
  • Psychoterapia psychodynamiczna i psychoanalityczna są najskuteczniejszymi formami terapii leczenia długoterminowego.
  • Dzięki psychoterapii psychodynamicznej możliwa jest trwała zmiana dysfunkcjonalnych wzorców funkcjonowania.
  • Psychoterapia psychodynamiczna pozwala na leczenie szerokiego spektrum zaburzeń.